سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هدیه جمال زاده –
محمدابراهیم زمردیان –
ناصر شاه طهماسبی –

چکیده:

اثر برهمکنش های جاذبه و دافعه را برای گاز سرد و رقیق را بررسی کرده و با به کار گیری تعداد ذرات بیشتر برای پتانسیل شیمیایی حد جدیدی یافت شده است. با جایگذاریپتانسیل شیمیایی جدیدی که به دست آورده ایم، ضریب وارد شده از برهم کنشهای دافعه در محاسبه ی دمای بحرانی را تصحیح کرده ایم.