مقاله دما- زمان سنجي توده هاي گرانيتوئيدي مس دار جنوب چهارگوش خضرآباد با استفاده از روش رد شكافت آپاتيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۲۹۱ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: دما- زمان سنجي توده هاي گرانيتوئيدي مس دار جنوب چهارگوش خضرآباد با استفاده از روش رد شكافت آپاتيت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دما- زمان سنجي
مقاله گرانيتوئيد
مقاله خضرآباد
مقاله رد شكافت آپاتيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زراسوندي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مر فريد
جناب آقای / سرکار خانم: پوركاسب هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه خضرآباد، در جنوب خاوري يزد در ايران مركزي و در برخورد با بازون آتشفشاني- نفوذي ايران (اروميه- دختر) قرار دارد. كانسارهاي مس پورفيري علي آباد  دره زرشك به عنوان مهمترين كانسارهاي اين منطقه، به فعاليت هاي ماگمايي اليگو- ميوسن (ميليون سال (۱۵-۲۸ وابستگي دارند. اين كانسارها با سنگ هاي گرانيتوئيدي منطقه شامل كوارتز مونزونيت، كوارتز ديوريت، گرانوديوريت و گرانيت همراهند. هدف از اين كار پژوهشي استفاده از روش رد شكافت آپاتيت بر توده هاي گرانيتوئيدي ميزبان كانه زايي مس پورفيري (علي آباد و دره زرشك) در منطقه مورد بررسي و بررسي شرايط گرمايي و زمان بالاآمدگي سنگ هاي پورفيري اين منطقه بوده است. در اين راستا كاني آپاتيت از نمونه هاي سنگ هاي گرانيتوئيدي با كانه زائي مس مورد آناليز رد شكافت قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين كار پژوهشي نشان مي دهند كه فاز نفوذي كانه دار در اين منطقه در گستره زماني كوتاهي در حدود ۱ ميليون سال رخ داده است ۲۲٫۷) تا ۲۳٫۴ ميليون سال). آغاز بالاآمدگي و يا سردشدن درنمونه ها تقريبا مشابه و در حدود ۲۱٫۵ تا ۲۲٫۶ ميليون سال بوده است كه تقريبا در گستره زماني ميوسن مياني تا بالايي قرار مي گيرد.