مقاله دموکراسي، نابرابري و بازسازي سياست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۲۹۵ تا ۳۳۵ منتشر شده است.
نام: دموکراسي، نابرابري و بازسازي سياست
این مقاله دارای ۴۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كولايي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: همتي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش جهاني دموکراسي و اقتصاد بازار با دو تناقض به هم وابسته روبه رو شده است. در حال حاضر، برابري رسمي ميان شهروندان و حق بهر ه مندي از حکومتي پاسخگو، به صورت بي سابقه اي گسترش يافته است. با اين حال، بسياري از دموکراسي هاي نوپا، و شايد [دموکراسي هاي] ديرپا – در انجام وظايف مورد انتظار دولت دموکراتيک، با مشکلاتي مواجه شده اند. خواه اين وظايف را با معيار تي. اچ. مارشال (۱۹۹۲)، به منزله توسعه [حق] شهروندي اجتماعي براي همه در نظر بگيريم يا با نگاهي محدود و «قديمي»تر، آن را حفاظت از نظم عمومي که براي مشارکت آزاد در زندگي عمومي کافي باشد، تعريف کنيم.