سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرحناز مهنا – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

این چکیده شامل خلاصه ای از نتایج تجربی حاصل از الگوریتم دنبالگر مجموعه نقاط ذاتی رشته تصاویر ویدئویی با حرکتهای آزاد است. هدف از دنبال کردن چنین نقاط ویژه در رشته تصاویر ویدئویی ، پیدا کردنبهترین انطباقات این نقاط تحت هر گونه اختشاش بینایی، تبدیل تصویری و تغییرات روشنایی در حین بازیابی است. جهت استخراج نقاط ذاتی تصاویر، به آنها آشکارساز ECSSاعمال می شود. در مرحله تطابق، از روش انطباق چندگانه بین دو تصویر مجاور استفاده می گردد. آزمایشات روی طیف وسیعی از رشته تصاویر ویدئویی با حرکات ناهموار و حاوی تبدیلات افلاین (Affine)، انتقال چرخش ، اسکیلینگ (Scaling) همراه با تغییرات روشنایی صحنه و تغییرات حرکت دوربین انجام گرفته اند. مقایسه نتایج بدست آمده با دنبالگر توماسینی (Tomassini) تایید کرد که دنبالگرارائه شده ، به ویژه در رشته تصاویر با حرکت آزاد، کاراتر وپایدار تر است. کاربرد دنبالگر پیشنهادی در بازیابی پایگاه های داده تصویری و چند رسانه ای است.