مقاله دنيتريفيکاسيون هيدروژنوتروفيک آب با استفاده از نانو ذرات آهن ظرفيت صفر (Fe0) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: دنيتريفيکاسيون هيدروژنوتروفيک آب با استفاده از نانو ذرات آهن ظرفيت صفر (Fe0)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دنيتريفيکاسيون
مقاله هيدروژنوتروفيک
مقاله آهن ظرفيت صفر
مقاله يون هيدروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوديني حاتم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بيرانوند فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نيترات يکي از آلاينده هاي مهم آب است که مي تواند بر سلامتي انسان و حيوانات اثر و باعث اتروفيکاسيون منابع آب گردد، لذا ممکن است حذف آن از منابع آب به وسيله سيستم هاي تصفيه لازم باشد. در اين مطالعه، دنيتريفيکاسيون هيدروژنوتروفيک با استفاده از هيدروژن توليدي توسط آهن ظرفيت صفر براي حذف نيترات و امکان پذيري استفاده از آن مورد ارزيابي قرار گرفته است.
روش بررسي: مطالعه به صورت منقطع در بطري هاي ۲۵۰ ميلي ليتري در دماي ۳۵-۲۰oC در شرايط آنوکسيک انجام شده است. غلظت اوليه نيترات در ۲۰mg N/L تنظيم و در سه سري مجزا مورد آزمايش قرار گرفت. محيط هاي سري اول شامل باکتري هاي دنيتريفاير و Fe0، محيط هاي سري دوم حاوي فقط Fe0، و به محيط هاي سري سوم هيچ ماده اي اضافه نشده و به عنوان کنترل مورد استفاده قرار گرفته است. اثر Fe+2 و درجه حرارت نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است.
يافته ها: نتايج نشان داد که در راکتور حاوي باکتري ها و Fe0، در طي دو روز ۹۷ درصد نيترات احيا شده است. در حالي که در محيطي که تنها از آهن ظرفيت صفر استفاده شده است، فقط ۳۰ درصد کاهش در دماي ۳۰ درجه سانتي گراد را نشان داد. Fe+2 توليدي در اثر خوردگي  Fe0نيز مي تواند به عنوان دهنده الکترون براي نيترات عمل نمايد. احياي بيولوژيکي و شيميايي نيترات متاثر از دما بوده و با کاهش دما ميزان احيا نيترات کاهش مي يابد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که استفاده از Fe0 به عنوان منبع الکترون براي احياي بيولوژيکي نيترات قابل کاربرد بوده و استفاده از آن مضرات همراه با دنيتريفيکاسيون بيولوژيکي معمول نظير لجن توليدي و گاز هيدروژن قابل انفجار را تا حدي مرتفع مي نمايد.