مقاله دهقانان و فتوح اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۱۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: دهقانان و فتوح اسلامي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ ايران در سده اول هجري
مقاله شاهنشاهي ساساني
مقاله دهقانان
مقاله فتوح اسلامي
مقاله صلح نامه هاي اعراب و ايرانيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دهقانان (ديهگانان) به عنوان نمايندگان طبقه متوسط در ايران پيش از اسلام، در تحولات دروني جامعه همواره حضوري فعال داشتند و خصوصا در عصر ساساني به عنوان حلقه ارتباطي ميان حکومت مرکزي، اشراف آريايي تبار، موبدان زرتشتي و توده مردم به شمار مي رفتند. از آغاز فتوح اسلامي و سپس در طول سده هاي اول و دوم هجري نقش آنها در تحولات ايران بارزتر گرديد، به گونه اي که دهقانان، بخش عمده اي از تحولات اقتصادي و اجتماعي ايرانيان در دوران اسلامي هدايت نمودند و وظيفه حفظ فرهنگ کهن ايراني و انتقال آن را به نسل هاي آينده بر عهده گرفتند. در اين پژوهش به بررسي نقش دهقانان در فتوح اسلامي پرداخته شده است.