سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی خوشایند – دانشجوی مقطع کارشناس عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجتبی دهشیبی – دانشجوی مقطع کارشناس عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
صادق اعتدالی – دانشجوی مقطع کارشناس عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

بتن به عنوان یک ماده ساختمانی بسیار مهم سالهاست که در صنعت ساختمان و سازه های دیگر بکار رفته است . در صورتیکه این ماده طبق اصول صحیح ساخته و نگهداری شود پایایی و دوام بالایی خواهد دا شت, اما در اثر انتخاب مصالح نامناسب ، کیفیت ضعیف اجرا و عدم نگهداری ، خرابیهایی به ویژه در مناطق سخت و خورنده برای بتن اتفاق می افتد .در مقاله موجود با توجه به اهمیت خرابیهای ی چون شیمیایی ، فیزیکی و مکانیکی در بتن , نحوه شناخت و پیشگیری از خرابیها و اف زایش دوام بتن با استفاده از مواد مضاف و مختلف بحث شده است که می توان از مباحث موجود در مقاله به مواردی همچون : کلیاتی پیرامون دوام بتن، خرابیهای شیمیایی ناشی از عوامل خارجی ، عوامل فیزیکی و مکانیکی موثر بر خرابیهای بتن، عوامل داخلی موثر بر خرابیهای بتن، بررسی عملکرد سیمانهای پوزولانی و نقش آنها در دوام بتن نام برد.