سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا خردمند – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز، تبریز – ایران
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز، تبریز – ایران
بابک دستمالچی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز، تبریز – ایران

چکیده:

در این مقاله دوران و گزینش نقشینه های نوری خودبخودی با بهره گیری از روش اختلال فضایی در پیکربندی میدان دور بررسی شده است . دوران و گزینش نقشینه های ناپایدار از نوع راه راه، مربعی و شش ضلعی ایجاد شده در میکرو مشددهای نیمه هادی با پیکربندی غیر فعال نشان داده شده است .