مقاله دوربرگردان هاي جايگزين تقاطعها و چراغهاي راهنمايي شهرها با تامين تمامي حرکتهاي ترافيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: دوربرگردان هاي جايگزين تقاطعها و چراغهاي راهنمايي شهرها با تامين تمامي حرکتهاي ترافيکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوربرگردان
مقاله کاليبراسيون
مقاله چراغ راهنمايي
مقاله تقاطع همسطح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نژاد محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي شده براي اولين مرتبه از المان ساده ترافيکي يعني دوربرگردان براي حل بزرگترين معضل ترافيکي يعني برخوردهاي مستقيم وسايل نقليه با يکديگر در عبور از تقاطعهايي که به وسيله چراغ راهنمايي کنترل مي شوند استفاده شود. با اين روش که در شهرداري تهران ابداع شده با صرف هزينه اي ناچيز مي توان چراغ تقاطع را حذف کرد و جريان ترافيک را -که قبلا به صورت منقطع انجام مي شد- به صورت پيوسته هدايت کرد. مدل هاي ارايه شده در اين مقاله بر اساس تئوري هاي ترافيکي و هم چنين اندازه گيري هاي ميداني کاليبره شده اند. هم اکنون تعداد زيادي از اين طراحي ها در بزرگراه ها و شرياني هاي درجه ۱ ايجاد شده که رواني خوبي را براي ترافيک عبوري ايجاد کرده است.