سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه خیری – سازمان نقشه برداری کشور، مدیریت پژوهش و برنامه ریزی
سعید صادقیان – سازمان نقشه برداری کشور، مدیریت پژوهش و برنامه ریزی

چکیده:

با توجه به اینکه دانش مربوط به این دوربینها از سالها پیش در کشورهای توسعه یافته در حال پیشرفت است و استفاده های عملی زیادی از این دوربینها جهت تولید نقشه های توپوگرافی در آنها، باور تبدیل فتوگرامتری به فتوگرامتری کاملا رقومی را قوت می بخشد . در این مقاله بطور مختصر بر انواع دوربینهای رقومی – دوربینهای سطحی دوربینهای خطی رقومی – و مدلهای هندسی آنها پرداخته شده است . دراین مقاله معرفی برترین دوربینهای هوایی رقومی تجاری، مشخصات فنی، ارزیابی هندسی و برتریهای آنها بر دوربینهای آنالوگ آورده شده اند