سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی عابدی – شیراز- صنایع الکترونیک شیراز
کریم صابری فر، – شیراز- صنایع الکترونیک شیراز
امیر نوفرستی – شیراز- صنایع الکترونیک شیراز
بهنام عباسی، – شیراز- صنایع الکترونیک شیراز

چکیده:

در این مقاله نتایج بدست امده از بررسی و ساخت سامانه ای آمده است که با اتفاده از تحلیل پلاریزاسیون( قطبش ) نور بازتاب شده از اجسام، اطلاعاتی در مورد جنس و نحوه قرارگیری اجسام به ناظر می دهد. نکته ای که در سامانه ی یادشده استفاده شده است این است که میزان بازتابش دو مولفه قطبش نور با یکدیگر متفاوتند ومیزان این تفاوت بستگی به ضریب شکست و زاویه تابش نور به جسم بازتاب کننده دارد. لذا با بررسی دو مولفه قطبش نور می توان اطلاعاتی در مورد جنس و تفاوت اجسامی که از نظر شدت نوربازتابشی با هم یکسان هستند به دست آورد