سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران
زهرا کی همایون – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشت

چکیده:

تصاویر رقومی ماهواره ای بدلیل دید اجمالی، تصویربرداری چند طیفی، رقومی بودن، تسهیل موقعیت یابی زمینی، گردش تکراری ماهواره ای در مدار، پردازش تصویر و تبادل داده ها با محیط GIS ، امکانات پیشرفته و قدرتمندی در شناسایی عوارض متنوع هیدروژئولوژیک مناطق ها و محدودیت های آن را می طلبد.
تحقیق حاضر با استفاده از داده های رقومی حسگرهای ETM+ , TM ماهواره های ۵و۷ سری لندست ، فروچاله های کارستی (Sinkholes) ارتفاعات محدوده پولیه لاغرکدر منطقه کوهرنگرا با اعمال روش های مختلف تفسیر بصری و رقومی شناسایی کرده و کاربدر این داده ها را در تشخیص پدیده های مورد نظر ارزیابی نموده است.