مقاله دورنماي ژئوپليتيک شيعه در عراق (عنوان عربي: المشهد الجيوسياسي للشيعة في العراق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيعه شناسي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: دورنماي ژئوپليتيک شيعه در عراق (عنوان عربي: المشهد الجيوسياسي للشيعة في العراق)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپليتيک
مقاله ژئوپليتيک شيعه
مقاله عراق
مقاله ژئوپليتيک عراق
مقاله فدراليسم
مقاله پان عربيسم (کليدواژه عربي: الجيوسياسية
مقاله الجيوسياسية للشيعة
مقاله العراق
مقاله الفيدرالية
مقاله المجتمع العربي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تلاشان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در اين نوشتار سعي شده است سامان ژئوپليتيکي شيعيان در عراق آينده، تبيين شود. در ابتدا دو سناريوي اساسي درباره نظام سياسي آينده عراق و ويژگي هاي هر کدام، مورد بررسي قرار گرفته است. با بررسي واقعيت هاي امروزي عراق مي توان نتيجه گرفت از دو سناريوي نظام دموکراتيک مبتني بر فدراليسم و نظام استبدادي، شرايط براي تحقق سناريوي اول فراهم است.
با توجه به عناصر ژئوپليتيکي در صورت وقوع نظام دموکراتيک مورد نظر، مي توان به اين نتيجه رسيد که وزن و قلمرو ژئوپليتيکي شيعيان ارتقا خواهد يافت. جمعيت، حکومت و نهادهاي سياسي، موقعيت و منابع طبيعي، از جمله عناصر ژئوپليتيکي است که مورد بررسي قرار گرفته اند.
با توجه به تجزيه و تحليل انجام شده، صحت فرضيه «در آينده وزن و قلمرو ژئوپليتيکي شيعيان در داخل و خارج گسترش و تثبيت خواهد يافت»، اثبات شده است.