سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد ساعی – شرکت مشانیر
پیروز برخوردار – شرکت مشانیر
حمیدرضا قندهاری – شرکت مشانیر

چکیده:

برنامه ریزی واقعبینانه پایه و اساس هر سیستم پویائی را تشکیل میدهد . بویژه اگر سیستم شبکه انرژی الکتریکی باشد که بسیاری از سیستمهای دیگر مثل صنعت، اقتصاد و غیره بدان وابسته است . بنابراین دورنمای توسعه برق کشور با توجه به عوامل و محدودیتهای مختلف میتواند توسعه صنایع دیگر و رفاه مردم را دربرگیرد . مشکلات و محدودیتهای توسعه شبکه برق از کشوری به کشور دیگر متفاوت است . در حالیکه این محدودیت در کشورهای پیشرفته مدت زمان اجرای طرحهای مختلف مثل نیروگاه، خطوط انتقال نیرو و غیره بخاطر کسب مجوز برای محل و مسیر آنها و مخالفت مردم در رابطه با مسائل زیست محیطی میباشد، در کشورهای جهان سوم معمولاً محدودیتهای مالی مانع توسعه شبکه برقرسانی میگردد . بعلاوه برخی از این نوع کشورهای نفت خیز که استثنائاً در یکی دو دهه اخیر مسائل مالی کمتری داشته اند مسائل دیگری چون موانع اجتماعی و فقر تکنولوژی و نیروی انسانی کارآزموده توسعه منطقی شبکه برقرسانی آنان را محدود نموده است . در هر حال گذشته از این گروه بندی های کلی، هر کشوری مسائل و محدودیتهای خاص خود را دارد که در هنگام برنامه ریزی باید به آن توجه شود . این مقاله که فشرده ای از کوشش درازمدت عده ای از همکاران در خانواده وزارت نیرو و با حمایت مالی و فنی سازمان عمران ملل متحد میباشد دورنمای برنامه ریزی شبکه برق کشور را تا بیست سال آینده متبلور
میسازد .
هدف و انگیزه ارائه این مقاله جلب نظر انتقادی و اصلاحی کارشناسان ارگانهای مختلف و مربوط در کشور با دیدگاههای متفاوت میباشد . بویژه پژوهشگران دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی با تعمق در شاخه های مختلف موضوع برنامه ریزی از یک طرف خوراک فکری مناسبی جهت موضوع پژوهشهای خود بدست می آورند و از طرف دیگر حاصل آن میتواند متدولوژی و روشهای نو باشد که باعث اصلاح طرح از نظر فنی و صرفه جوئیهایی از نظر اقتصادی گردد