سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ام البنین یوسفی – دکتری مهندسی صنایع ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امین کلیوند عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشکده صنایع ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص ملی کشور ۱۰ درصد است و بعد از صنعت نفت و گاز دومین صنعت بزرگ و فعال کشور محسوب می شود. در یکسال گذشته بازار این صنعت دچار نوسانات قیمتی شدید شده که در پی آن آشفتگی بازار این کالای راهبردی و به ویژه افزایش نارضایتی مشتریانش را رقم زده است. فشار تحریم ها و وجود رقبای قوی در عرصه جهانی چالش های جدی موجود در مسیر توسعه و رشد صنعت خودرو در ایران هستند. از این رو در این تحقیق با توجه به دو فاکتور رقابت پذیری و تحریم و با رویکرد سناریو پردازی به آینده پژوهی برای صنعت خودروی ایران پرداخته ایم. برای گردآوری داده ها از دو روش مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. با توجه به فاکتورهای تعیین شده، یعنی تحریم و رقابت پذیری عدم قطعیت ها مشخص شدند و پس از ترکیب عدم قطعیت ها و با درنظر گرفتن حدود بالا و پایین هر یک از عدم قطعیت ها سناریوهای صنعت خودرو در ۲۵ سال آینده ساخته شد و هر کدام از آنها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.