سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی رجب بیگی – اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
ماشااله خشنود – اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده:

رشد جمعیت جوامع بشری از یک سو و محدودیت منابع طبیعی همچون آب، زمین از سوی دیگر توجه به بخش کشاورزی که نقش حیاتی در تامین غذای مورد نیاز مردم را دارد، در اولویت برنامه های هر کشور قرار می دهد، در حقیقت غذا و تغذیه یکی از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و همچنین رفاه جامعه است، از دیدگاه توسعه ملی، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، تامین غذای کافی، کمیت و کیفیت الگوی غذای مصرفی و سلامت تغذیه ای افراد جامعه، محور اصلی و تعیین کننده در بستر حرکت انسان محوری است و سوء تغذیه نیروی بازدارنده موثر بر فرآیند توسعه ملی محسوب میشود