سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا دربان – کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی دریایی، سرمهندس کشتی، عضو انجمن مهندس

چکیده:

روند پیشرفت جهانی حمل و نقل دریایی در دهه گذشته نشانگر این واقعیت است که بقای ناوگانهای تجاری به توانایی در ایجاد توازن مابین تقاضا در شکل دهی سطوح پرسنلی با بهره مندی پیوسته از رشد فن آوری و نیاز مبرم خصوص گسترش سیستم های آموزش دریایی را در راستای جذب داوطلبان به شغلهای دریایی (دریانوردان و غیره) و همچنین شیوه های ارائه مهارت و تعلیمات کافی جهت کاربری ایمن و موثر شناورها بستگی خواهد داشت..