مقاله دوره بحراني کنترل علف هاي هرز در مزرعه آفتابگردان (.Helianthus anuus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: دوره بحراني کنترل علف هاي هرز در مزرعه آفتابگردان (.Helianthus anuus L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله دوره بحراني
مقاله عملکرد
مقاله تداخل علف هاي هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده مقبلي اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: حنيفيان شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در مزرعه آفتابگردان رقم آلستار، آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامي تبريز به صورت بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار به اجرا در آمد. تيمارها شامل دوره آلودگي به علف هرز در شش سطح ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ هفته پس از سبز شدن آفتابگردان و كل دوره رشد و دوره عاري از علف هرز در شش سطح ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ هفته پس از سبز شدن آفتابگردان و كل دوره رشد و صفات اندازه گيري شده شامل نسبت وزن پوسته به وزن دانه، وزن صد دانه، عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن بودند. نتايج نشان داد كه بين تيمارهاي مختلف از نظر تاثير بر روي اكثر صفات اختلاف معني داري وجود داشت. ميزان كاهش عملكردهاي دانه و روغن تيمار تداخل تمام فصل علف هرز نسبت به شاهد عاري از علف هرز به ترتيب ۲۷٫۵ و ۴۳ درصد بود. بر اساس معادلات درجه سه برازش داده شده اجزاي دوره بحراني يعني دوره آلودگي به علف هرز و دوره عاري از علف هرز، يك دوره بحراني كنترل علف هرز با حداكثر %۵ و %۱۰ افت عملكرد دانه به ترتيب در ۷ تا ۶۶ و ۱۷ تا ۵۲ روز پس از سبز شدن آفتابگردان به دست آمد.