سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهرام نوروزادهد – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مجید عباس پور –

چکیده:

در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ جهت تعیین دوره بحرانی مبارزه با علفهای هرز در گوجه فرنگی، آزمایشهایی در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق-مشهد در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و ۱۲ تیمار اجراشد. تیمارها در دو سری به ترتیب کنترل علفهای هرز تا ۷۰، ۵۶، ۴۲، ۲۸، ۱۴روز پس از نشاءکاری و شاهد بدون علف هرز در تمام فصل و سری دوم تداخل علفهای هرز تا۷۰، ۵۶، ۴۲، ۲۸، ۱۴ روز پس از نشاءکاری و شاهد تداخل تمام فصل علفهای هرز بود. بر اساس معادلات برازش داده شده (باحداکثر ۵ در صد کاهش عملکرد مجاز) دوره بحرانی عاری از علف هرز (فرم گامپرتز) و دوره بحرانی تداخل علف هرز (فرم لجستیک) از ۱۴ روز تا ۴۶ روز پس از نشاءکاری محاسبه شد. نتایج نشان داد که دوره عاری از علف هرز تاثیر بیشتری را نسبت به دوره های تداخل علفهای هرز بر خواص فیزیولوژیکی گوجه فرنگی دارد و اهمیت دوره عاری از علف هرز در جهت جلو گیری از کاهش عملکرد بیشتر است.