سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی فدایی – کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی
حمیده اصفهانی – کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی
نادر آل ابراهیم – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مدیر عامل صندوق تحقیق و توسعه صنایع و مع

چکیده:

جهانی شدن تحقیق و توسعه، امکان نزدیک شدن صنایع کشورهای مختلف را به هم فراهم آورده و توان رقابتی آنها را در بازار جهانی افزایش خواهد داد. از طرفی گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی فرصت‌های جدیدی را فراروی افراد و کسب و کارها قرار می‌دهد که دورکاری یکی از این موارد است. با توجه به این که بخش عمده‌ای از افراد دورکار، نیروهای دانش بنیان شرکت‌ها هستند، این نیروها عاملی اساسی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها به حساب می‌آیند.
در این مقاله، به بررسی اهمیت دورکاری در راستای جهانی شدن واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازیم و منافع دورکاری را برای تسهیل جهانی سازی فعالیت‌های تحقیق و توسعه از طریق وجود انعطاف در انجام کار، کاهش هزینه‌ها، امکان جذب افراد متخصص و توانمند و سایر موارد مشخص می‌نماییم.