سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشگر پژوهشکده فناوری اطلاعات د
ملیحه خنجری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کارآفرینی فرآیندی است که به کمک آن کارآفرین به شناسایی فرصتهای اقتصادی نو، ایجاد کسب و کار نوآور و رشد یابنده برای بهره برداری از فرصتها پرداخته و در نتیجه آن کالاها و خدمات جدیدی به جامعع عرصه می شود. "بنابراین شناخت و انتخاب کسب و کار مناسب نقطه عطفی در موفقیت کارآفرینان است.
فناوری اطلاعات به عنوان فناوری محوری جوامع امروزی تغییرات زیادی را در حوزه اقتصاد و صنعت پدید آورده است. مختصات کسب و کار نیز در جهان امروز تاثیرات قابل توجهی را از این فناوری پذیرفته به گونه ای که باید گفت که علاوه بر خلق فرصتها و مدلهای جدید کسب و کار چگونگی انجام وظایف شغلی انسانها نیز با تغییراتی مواجه شده است. با به پایان رسیدن عصر صنعت و فرارسیدن عصر اطلاعات ماهیت کار از حالت سنتی به مشاغل مبتنی بر اطلاعات تغییر یافته است به طوری که سبب ایجاد شیوه های جدید کار، متناسب با جامعه اطلاعاتی شده است. به طور کلی فناوری اطلاعات از یک سو موقعیت های شغلی جدید را ایجاد کرده و از سوی دیگر زمینه ساز تغییرات شغلی و یا حذف برخی مشاغل گردیده است. بنابراین کارآفرینی نیز با فرصتهای حاصله از روشهای جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات مواجه شده است و بر این اساس کارآفرینی دیجیتالی یا الکترونیکی، پا به عرصه ادبیات کارآفرینی نهاده است.
در این تحقیق سعی شده است دور کاری، که یکی از مصادیق تحول ایجاد شده در حوزه کار است به عنوان شیوه مناسبی برای توسعه کارآفرینی متناسب با فناوری های نوین معرفی و پیشنهاد گردد. لذا ضمن تعریف دور کاری به عنوان یکی از شیوه های جدید کار و ویژگی های آن، به تحلیل ارتباط و مزایای کارآفرینی مبتنی بر دورکاری پرداخته شده و نهایتا مدلی مفهومی برای تحقق دورکاری ارائه می گردد.