سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

همایون ریاحی –
امیر مقیسه –
حمیدرضا سرپولکی –

چکیده:

جنبش تکنولوژیک جاری در دنیا، ارتباط صنعت و دانشگاه را از یک مزیت برای جوامع به یک ضرورت تبدیل نموده است. در این بخش نقش دولت ها و حکومت ها به عنوان سیاست گذاران و بستر سازان برقراری رابطه هدفمند و مستمر بین مراکز آموزش عالی و صنایع حائز اهمیت بسیار است. این مهم سال هاست مورد توجه برنامه ریزان مربوطه در کشور قرار گرفته است اما به نظر می رسد عدم اتخاذ سازوکارهای متناسب با مختصات واقعی صنعت و دانشگاه منجر به ناکارآمدی برنامه ریزی ها گردیده است. در این مقاله به بررسی جایگاه واقعی صنعت و دانشگاهو نوع ارزش های مورد توجه هر یک پرداخته خواهد شد و براین اساس نقش دولت به عنوان سیاست گذار ارتباط بین دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار خواهد گرفت.