سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد آتشک – کارشناس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
پریسا ماهزاده – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

ظهور و گسترش فناور یاطلاعات و ارتباطات تمامی حوزه های انسانی از جمله روابط انسانها با یکدیگر و دولت را دستخوش تغییرات فراوانی قرار داده است که این امر فرصت های فراوانی برای جوامع به ارمغان آورده است. یکی از مهمترین فرصت های یکه فناوری های نوین پیش روی جوامع قرار داده، امکان مهندسی مجدد معماری دولت می باشد. استفاده از مهندسی مجدد معماری دولت و سایر امکانات فوق در فرایند حکمرانی، موجب پیدایش واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است. دولت الکترونیک به معنای روش های دیجیتالی مختلفی است که دولت به واسطه آن با شهروندان خود ارتباط برقرار می کند تا از این طریق باعث ایجاد شرایط دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات دولتی، بهبود مشارکت مدنی از طریق توانایی بخشی به عموم مردم، کارآمدتر و پاسخگوتر شدن دولت از طریق شفاف تر ساختن فعالیت های آن گردد.