سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عزت الله اصغری زاده – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
مهدی اجلی – کارشناس ارشد مدیریت عملیات دانشگاه تهران

چکیده:

دولت الکترونیک، شیوه ای برای دولت ها به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و فناوری های جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار می دهد. اگر در گذشته ارتباط شهروندان بادولت به صورت سلسله مراتبی بوده است، اکنون با مطرح شدن دولت الکترنیک این ارتباط تغیی رکرده است و نقش شهروندان به عنوان عضوی از دولت که تاثیر مستقیم در تصمیم گیری ها دارد قابل تامل است . راهبردهای مدیریت چند کانال، می تواند راهی برای بهبود ارتباطات دولت و شهروندان باشد. اصلاح و بهبود نیاز است زیر بر اساس اطلاعات تجربی که از منابع متعدد بدست امده است یک شکاف و فاصله ای میان کانال های ارتباطی که دولتها ترجیح می دهند و نیز انچه که شهروندان ترجیح می دهند وجود دارد. دولت الکترونیک با ایجاد یک زیر ساخت تعاملی ، ارتباط بین دولت و شهروندانف دستگاه های دولتی، سرمایه گذاران و سایر مراکز را ساد ه تر، امن تر و ارزان تر برقرار می کند. دولت ها می باید از طریق بحث های منطقی نظیر هزینه – کارائی کانال ها، هنگامیکه شهروندان می باید کانال ها را بر اساس ویژگی های کاری، شخصی و یا عوامل موقعیتی می باید در مدیریت چندین کانال، بررسی شود. راهبرد مدیریت چند کانال (چند مجرا)، هم به جنبه دولت و هم به جنبه شهروند اهمیت می دهد. این راهبرد بر اساس تفاوت ها در انواع کانال ونیز شیوه های هر کانال به طریقی که دولت ها و شهروندان اقدام می کنند، پایه گذاری شده است.