مقاله دولت هاي شکننده و امنيت انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: دولت هاي شکننده و امنيت انساني
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت هاي شکننده
مقاله امنيت انساني
مقاله جامعه بين المللي
مقاله کارکردهاي دولت
مقاله حاکميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان فام محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول يک دهه اخير، مفهوم دولت هاي شکننده به يکي از مفاهيم مهم سياست بين الملل تبديل شده است. امنيت انساني نيز از دهه پاياني قرن بيست وارد ادبيات اين حوزه شده بود. اين مقاله، درصدد پردازش تاثير دولت هاي شکننده بر امنيت انساني است. براي اين منظور، مفهوم دولت هاي شکننده، شاخص هاي اين نوع دولت ها و چگونگي پيدايش و پيامدهاي آنها بر امنيت بررسي شده است. همچنين، چگونگي به خطر افتادن امنيت انساني و سازوکار تاثيرگذاري دولت هاي شکننده، بر آن به تفصيل بيان شده است. دولت هاي شکننده، به دليل ناتواني در ارائه خدمات عمومي و انجام کارکردهاي رايج حکومتي در حوزه امنيت و توسعه به بحران امنيت انساني در جوامع تحت حکومت خود دامن مي زنند.
در اين نوشتار، تغيير در نظريه هاي شناخت امنيت، تاکيد بر کارکرد هاي دولت ملي و برجسته شدن اصل حمايت و نقش و کارکرد جامعه بين المللي در برخورد با مشکل دولت هاي شکننده، مورد ارزيابي قرار گرفته است.