سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی مرادی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، ایران
رسول شفایی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران،

چکیده:

در این مقاله نقش دولت در ایجاد و تثبیت رقابت پذیری بر اساس مدل الماس گون مضاعف تعمیم یافته و مدل رقابت پذیری بنگاه ها در اسیا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مشاهده می شود که دولت به طور مستقیمو غیر مستقیم بر رقابت پذیری سطوح مختلف، چه در سطح صنعت و چه در سطح ملی تاثیر دارد و حتی در برخی از کشورها مهم ترین عامل ایجاد و توسعه رقابت پذیری پایدار بوده است. اگر چه دولت می باید از طریق قانون گذاری و بسترسازی زمینه های لازم برای رقابت پذیری بنگاه ها و در نهایت کل کشور را فراهم آورد، اما در کشورهای در حال توسعه، دولت که خود بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی را نیز بر عهده دارد، نقش تعیین کننده تری را ایفا می کند.