مقاله دولوميتي شدن و کاني زايي تبخيري هاي سازند ساچون در برش الگو (جنوب شرق شيراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۶۰۹ تا ۶۲۰ منتشر شده است.
نام: دولوميتي شدن و کاني زايي تبخيري هاي سازند ساچون در برش الگو (جنوب شرق شيراز)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژيپس
مقاله انيدريت
مقاله آلاباستري
مقاله پورفيروبلاستي
مقاله دولوميت
مقاله سازند ساچون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شب افروز روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند ساچون (پالئوسن – ائوسن پاييني) متشکل از کربنات ها و تبخيري هايي است که در شرايط دريايي کم عمق و ساحلي سبخا نهشته شده اند. سازند ساچون در ناحيه مورد بررسي از سه بخش تبخيري زيرين، سنگ آهک بيوکلاستي مياني و تبخيري بالايي تشکيل شده است. واحد تبخيري زيرين و بالايي بيشتر از ژيپس هاي ثانويه حاصل از دياژنز انيدريت – ژيپس تشکيل شده است. ژيپس هاي ثانويه بيشتر داراي بافت آلاباستري و پورفيروبلاستي به همراه آثار باقيمانده از بلورهاي انيدريت هستند. بررسي سنگ شناختي نمونه هاي بخش مياني سازند ساچون در اين منطقه نشان مي دهد كه مهم ترين فرايندهاي تاثيرگذار، دولوميتي شدن و کاني زايي تبخيري است. بر مبناي بررسي هاي سنگ شناختي و ژئوشيميايي چهار نوع دولوميت اوليه تا مراحل دفني کم عمق شامل دولوميت خيلي ريز تا ريز (نوع يک)، نئومورفيک (نوع دوم)، لوزي رخ هاي شکل دار و مسطح در اندازه ريز تا متوسط (نوع سوم) و دولوميت پر کننده حفره ها و شکستگي ها (نوع چهارم) از يکديگر تفکيک شده اند.