سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اصغر تقوی – پژوهشکده اکتشاف و تولید – پژوهشگاه صنعت نفت
محمدرضا رضائی – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
سیدعلی معلمی – پژوهشکده اکتشاف و تولید – پژوهشگاه صنعت نفت
جمشید رودساز – پژوهشکده اکتشاف و تولید – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

گسترش سازند کنگان به سن تریاس زیرین در جنوب ایران باعث تشکیل مخازن گازی در منطقه شده است. بر روی این سازند در یکی از میادین هیدروکربوری از نظر سنگ شناسی مطالعه دقیقی انجام گرفته است. بر این اساس بیش از ۴۵۰ مقطع نازک میکروسکوپی تهیه و انواع دولومیت های موجود بررسی و شناسائی گردید. حاصل این مطالعه ۱۰ زیر گروه بلوری تشخیص داد ه شده است که بر اساس اندازه، شکل و مرز بلورها و محیط تشکیلآنها با توجه به تفسیم بندی Sibley, Gregg 1987 انجام گرفته است. این ۱۰ زیر گروه در سه گروه اصلی ذیل قرار دارند:
۱- گروه های پلانار – s دارای مرزهای بلوری مسطح (ps)
2- گروه های پلانتر – e دارای مرزهای بلوری مسطح (ps)
3- گروه های غیر پلانار (np)