سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید میرزایی عطا آبادی – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه اصفهان
علی محمد جعفریان – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

آنینوپتریس فورموسا از سرخس های خانواده ماتونیاسه (Matoniaceae) می باشد که با دارا بودن قاعده پینولهای جمع شده و اندازه بسیار بزرگ از دیگر جنسهای این خانواده چون فلبوپتریس (phlebopteris) متمایز می گردد . پس از معرفی این جنس از رسوبات لیاسیک آنین (Anin) در بانات (Banat) رومانی در سال ۱۹۹۸ ، برای نخستین بار حضور این جنس از مجموعه فسیلها ی گیاهی ایران و برای دومین بار در جهان ، از منطقه زغالدار مزینو در جنوب طبس گزارش می گردد.