سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرحمن نامدار – گروه فیزیک ، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
سعیده اسمعیلی – گروه فیزیک ، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
رباب طالب زاده – گروه فیزیک ، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

دراین مقاله دوپایایی نوری را دریک بلور فوتونیکی یک بعدی شامل متامواد چپ گرد مطالعه می کنیم نشان می دهیم که دریک ساختار تناوبی متشکل ازمواد راست گرد RHM و چپ گرد LHM حاوی یک لایه نقص غیر خطی ازماده راست گرد ویاچپ گرد دوپایایی نوری درهر دوگاف براگ و – n صفرظاهر می شود همچنین محاسبات عددی ما نشان می دهد که مقادیر آستانه های کیدزنی ئوپایایی با افزایش ثابت غیرخطی درهر دو غیر خطیب خود کانونی وخود واکانونی یه سوی شدت های فرودی پایین جابجا می شوند .