سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فائزه جدیدی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه مهندسی الکترواپتیک
محمدحسین مجلس ارا – دانشگاه تربیت معلم تهران، گروه فیزیک، آزمایشگاه فوتونیک
محمدجواد ترکمنی – مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران
محمدحسن یوسفی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر گروه مهندسی الکترواپتیک

چکیده:

در این پژوهشنتایج تجربی دوپایداری اپتیکی نانوذرات Fe3O4 که به روشکندوسوز لیزری تولید شده اند، ارائه شده است. این پدیده با چیدمان اختلاط دو موج به وسیله تابشپرتو لیزر موج پیوستهHe-Ne با طول موج ۶۳۲٫۸nm و لیزرموج پیوسته Nd:YAG با طول موج ۵۳۳nm بر نمونه، بدون استفاده از مشدد اپتیکی بررسی شده است، که حاصل آن دو پایداری در شدت پرتو عبوری است.