مقاله دوچرخه و نقش آن در حمل و نقل پايدار شهري نمونه موردي: شهر بناب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۴۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: دوچرخه و نقش آن در حمل و نقل پايدار شهري نمونه موردي: شهر بناب
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوچرخه
مقاله حمل و نقل شهري
مقاله حمل و نقل پايدار
مقاله دوچرخه سواري
مقاله شهر بناب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به ضرورت توسعه پايدار و اهميت روزافزون آن در مسايل شهري، امروزه در شهرهاي مختلف دنيا، دوچرخه به عنوان وسيله نقليه اصلي و پايدار جابه جايي ـ در کنار پياده روي ـ روز به روز مورد توجه بيشتري قرار مي گيرد. اين امر از آنجا اهميت بيشتري مي يابد که حفظ محيط زيست، منابع طبيعي و انرژي ـ که از ارکان مهم توسعه پايدار به شمار مي آيند ـ به شدت تحت تاثير حمل و نقل شهري قرار دارند. شهر بناب از جمله شهرهايي است که داراي شرايطي مساعد (مانند آب وهواي مناسب، قرار گرفتن در جلگه، تراکم بالاي جمعيت، طول کوتاه سفرهاي شهري، نزديکي روستاهاي تابع و مانند اينها) براي دوچرخه سواري است. هدف پژوهش حاضر، نشان دادن اهميت دوچرخه در حمل و نقل شهري بناب و بررسي علل گرايش شهروندان به اين وسيله نقليه پايدار است. روش تحقيق به صورت توصيفي ـ تحليلي و با استنتاج از توزيع ۱۰۵ پرسش نامه در بين شهروندان است، بدين صورت که ابتدا به نقش دوچرخه در ترددهاي شهري و عوامل موثر استفاده از دوچرخه اشاره شده است. در ادامه، سابقه تاريخي دوچرخه در شهر بناب و وضعيت موجود آن، همچنين دلايل گرايش شهروندان بنابي به دوچرخه مورد بررسي قرار گرفته و در پايان به يافته هاي تحقيق پرداخته شده است. بر اساس نتايج و يافته هاي تحقيق، بيشتر از ۷۱ درصد پرسش شوندگان براي اهداف مختلف از دوچرخه استفاده مي کنند. دانش آموزان بيشترين قشر استفاده کننده از دوچرخه هستند، ضمن اينکه کوتاهي مسير مهم ترين عامل در استفاده از دوچرخه برشمرده مي شود.