مقاله دوگانه حقيقيه – خارجيه و نقش آن در برهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت) از صفحه ۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: دوگانه حقيقيه – خارجيه و نقش آن در برهان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قضاياي ثلاث
مقاله حقيقيه
مقاله خارجيه
مقاله ذهنيه
مقاله برهان
مقاله عقدالوضع
مقاله خونجي
مقاله خواجه طوسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از نگارش اين مقاله، بررسي كاركرد معرفتي قضاياي حقيقيه و خارجيه در صناعت برهان، در سايه تامل در ضوابط و شرايط منطقي اين قضايا است. در باب قضاياي حقيقيه و خارجيه، ديدگاه هاي متعددي ارايه شده است که ديدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبناي تمايز اين دو گزاره از حيث نحو? اقتران عقدين استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضيه مسوره به نحو لزومي باشد، قضيه حقيقيه است و اگر اين ارتباط به نحو تصادفي باشد، قضيه خارجيه است. اعتقاد نگارنده آن است كه شرايط قضاياي برهاني را مي توان به وضوح، در قالب طبقه بندي قضيه مسوره به حقيقيه و خارجيه تبيين نمود که بر اساس آن روشن مي گردد تنها قضيه اي که به لحاظ معرفتي در الگوي علم شناسي قدما قابل استفاده مي باشد، گزاره حقيقيه است.