سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وهاب پیروز پناه – گروه مهندسی مکانیک، مجتمع عالی آذربایجان دانشگاه تبریز
ودود اکبرینه – گروه مهندسی مکانیک، مجتمع عالی آذربایجان دانشگاه تبریز

چکیده:

نیروگاه حرارتی تبریز با مصرف ۱۶۰ (t/h) مازوت گوگرد دار بالغ بر ۲۰۰ تن در شبانه روز از اکسیدهای سمی را به محیط تخلیه می کند .
پس از مطالعه ترکیب شیمیایی سوختهای مصرفی نیروگاه و آنالیز استوکیومتریک و آنالیز ترمو شیمیائی، فرایند احتراق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است و روش های کاهش آلاینده ها از قبیل روش تصفیه دود (F.G.D) روش گوگرد زدائی مازوت (F.O.D) و افزایش ارتفاع دودکش و نیز روش صد در صد گازسوز کردن واحدهای نیروگاه با روش دوگانه سوز کردن مقایسه شده است و بررسی های فنی و اقتصادی و نیز شرایط منطقه نشان داده که در حال حاضر، نخستین گام اجرائی برای رفع مشکل آلودگی هوا و خوردگی صنعتی اجرای طرح دوگانه سوزی در نیروگاه مازوت سوز تبریز و سایر نیروگاههای مشابه می باشد .