سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا رستگار – آزمایشگاه پردازش تصویر و شناسایی الگو – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کریم فائز – آزمایشگاه پردازش تصویر و شناسایی الگو – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

گراف میانه عمومی I ، یک مفهوم مناسب برای استخراج ویژگیهای مفیدی از مجموعه ای از گراف ها می باشد که علاوه بر استفاده از آن بعنوان نمونه برای مجموعه، می تواند در راستای گسترش مفاه یم و الگوریتمهای استفاده شده در شناسایی آماری الگو به شناسایی ساختاری الگو، مورد استفاده قرار گیرد . از طرفی محاسبه این گراف از نظر زمانی و محاسباتی بسیار پیچیده است و همین امر، لزوم ایجاد الگوریتمهای تقریبی که در زمان معقول ما را به نتیجه برسانند، آشکار می سازد . ما در این مقاله در ابتدا مفهوم میانگین دو گراف صفت دار را که اخیرا معرفی شده است، به مجموعه ای با تعداد بیش از دو گراف صفت دار II تعمیم داده و الگوریتمی برای محاسبه آن ارائه می دهیم و با استفاده از آن گراف میانه عمومی را تقریب می زنیم . سپس در ادامه م فهوم جدید و کلی تر دیگری با نام میانگین وزن دار را معرفی و روشی برای محاسبه آن پیشنهاد می دهیم . در قسمت دیگر مقاله الگوریتم جدید دیگری با استفاده از الگوریتم تخمین توزیع IV UMDA III برای محاسبه گراف میانه عمومی ارائه خواهیم کرد که در عین کارایی، از سادگی قابل توجهی برخوردار بوده و بار محاسباتی کمی نیز دارا می باشد