سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدایت ذکایی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
کاوه فرخی سعدآبادی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله مساله تنظیم بهینه چراغهای راهنمایی که یک مساله بهینه سازی دوسطحی است، بررسی می شود .روشهای بهینه سازی برای حل این مساله معمولا منجر به جوابهای بهینه محلی میشوند و در حل مسایل بزرگ ناکارا هستند .در این مقاله دو روش ابتکاری برای حل مساله تنظیم بهینه چراغهای راهنمایی پیشنهاد می شود. در روش اول از حل یک مدل جایگزین که معادل یک مساله جریان تعادلی با توابع زمان سفر-حجم چند متغیره است استفاده می شود. در روش دوم که یک روش دو مرحله ای است، در مرحله اول زمانبندی چراغها با حل مساله بهینه سیستم تعیین می شوند ودر مرحله دوم جریانهای تعادلی استفاده کنندگان با حل مساله تخصیص ترافیک تعیین می شوند. عملکرد این دو روش با حل یک مثال کوچک و یک مثال در ابعاد متوسط بررسی می شود