سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن صمدیار – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست (آب و فاضلاب)، دانشکده محیط زیست واحد عل
حسین صمدیار – کارشناس مهندسی شیمی – شرکت بین المللی محصولات پارس

چکیده:

مساله آلودگی هوا اگر یکی از حادترین مسائل ناشی از تمدن صنعتی نباشد، بدون شک از بغرنج ترین آنهاست. اگرچه در حالت عادی تنها به اثرات سودء وارد به انسان توجه می شود اما این تعریف آلودگی را تنها به این اثرات محدود نمی نماید. مواد نامطلو می توانند بر انسان، گیاه ، مواد و اشیاء یا محیط زیست جهانی تاثیر گذشته و یا به مه آلود کردن هوا و ایجاد بوهای نامطلوب جلوه های نامناسب ایجاد نماید. ازدحام و تراکم جمعیت های بزرگ و تفاوت جمعیت شب و روز درشهرهایی مانند تهران،نیویورک، لندن و توکیو همراه با آلودگی گسترده نور، صدا،و هوا و فضا و مسئله ترافیک و زمان ، منشاء یافتن چاره ای برا یکاهش اثرات زیست محیطی و نیز کنترل آلودگی هوا در اینگونه شهرها شده است. مهمترین مسئله در این شهرها حرکت جمعیت و تبعات ناشی از آن از جمله آلودگی محیط زیست و صرف هزینه هایی مانند زمان، انرژی، و منابع انسانی و نیز ازدحام جمعیت در مراکز فروش و خدمات اداری و رفاهی شهر، علت اصلی بسیاری از مسائل شهری اعم از مسائل انسانی شهری و یا حوادث شهری در شهرهای بزرگ میباشد. با ظهور صنعت همزمان ارتباطات کامپیوتری و بدنبال آن ارتباطات شبکهای از طریق آرپانت و سپس شکل فراگیر این ارتباط در قالب اینترنت فضای جدیدی برای شهر بوجود آمدکه از آنتعبیر به شهر مجاری می شود. ظهور شهر مجاری در درجه اول موجب کاهش حرکت جمعیت در شهر واقعی و در درجه بعدیفضاهای همزمان را بدون فرسایش و اصطکاک با یک هندسه موازی امکان پذیر می سازد. این فضای جدید باعث کاهش مصرف انرژی و مواد در جهان واقعی و پرهیز از فرسایش انرژی انسان، سوخت و فرسایش محیط زیست ودسترسی های آسانتر و فشرده تر به امکانات اداری و شهری، شده و شرایط ظهور شهر مجازی را فراهم ساخت و نظام جدید. شهرسازی واقعی – مجازی را محقق نمود. در واقع کاربرد شهر مجازی با نتایج زیر همراه است که عبارتند از : بهبود بازده انرژی صرفه جویی مالی، کاهش وابستگی به انرژی ، مقابله با اثرات گلخانه ای و حرکت به سوی فضای آزاد اقتصادی. به طور کلی معیارهای زیست محیطی ثمر بخش بودن سرمایه گذاری در این بخش نشان دادهاست و در چارچوبی فراتر از منطق صرفه جویی مالی، بحثهایی چون عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و نگهداری ذخایر برای آیندگان را در زمینه کاربرد شهر مجازی بیان می دارد.