سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین مجلس آرا – آزمایشگاه تحقیقاتی فوتونیک، گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم تهران
مینا فضیلتی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا ابوالحسنی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله نتایج تجربی دو پایداری اپتیکی در نانو ذرات نقره را ارائه می دهیم. از دو پرتو لیزر با طول موج های متفاوت و چیدمان اختلاط دو موج درنمونه مورد آزمایش استفاده می کنیم که حاصل آن دو پایداری در شدت پرتو عبوری می باشد. دو پایداری اپتیکی و کلید زنی یکی از مباحث مورد توجه محققین در فوتونیک می باشد. موادی که چنین رفتاری نشان می دهند می توانند در سیستم های اپتیکی و پردازشگر ها مورد استفاده قرار گیرند.