مقاله دو گزارش جديد از خانواده گل سرخ براي فلور ايران .Potentilla radiata Lehm و Potentilla balansae Sojak که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: دو گزارش جديد از خانواده گل سرخ براي فلور ايران .Potentilla radiata Lehm و Potentilla balansae Sojak
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزارش جديد
مقاله Potentilla
مقاله فلور ايران
مقاله Rosaceae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقير مرضيه بيگم
جناب آقای / سرکار خانم: عطار فريده
جناب آقای / سرکار خانم: سوجاك جيري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه هاي Potentilla balansae Sojak و Potentilla radiata Lehm. براي اولين بار از شمال و شمال شرق ايران گزارش مي شوند. گونه P. balansae، با گونه هاي P. anatolica و P. umbrosa قرابت دارد، اما به خاطر صفاتي، مانند: گلبرگ هاي کوچکتر، معدود بودن دندانه هاي برگچه ها و برگ هاي تقريبا شانه اي از دو گونه نام برده تفکيک مي شود. گونه P. radiata در اصل تاکسوني هيبريد  (P. argentea × P. thuringiaca)است. شکل هاي مربوط به اين گزارش هاي جديد همراه با جزييات قطعات رويشي و زايشي (توسط ميکروسکوپ ديجيتالي)، تصاوير فرا ساختاري کرک (با استفاده از (SEM و نيز نقشه پراکنش ارايه شده است.