مقاله ديدگاهي جديد در مشروعيت نظام هاي حقوقي نوپديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: ديدگاهي جديد در مشروعيت نظام هاي حقوقي نوپديد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبنا
مقاله بناي عقلا
مقاله مشروعيت
مقاله حجيت تقرير
مقاله اتصال سيره
مقاله عرف عام
مقاله مسایل نوپديد
مقاله حقوق مالکيت فکري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبيري (زنجاني) سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راه هاي پي بردن به حکم شرعي در نظام فقهي اسلام رجوع به بناي عقلاست. بسياري از فقيهان پيشين شرط حجيت و اعتبار بناي عقلا را اتصال بنا يا ملاک آن به زمان معصوم (ع) مي دانند. در اين نوشتار، ديدگاهي جديد ارایه مي شود که بر اساس آن در صورت وجود شرايطي خاص بدون لزوم اتصال بنا به زمان معصوم، حجيت آن اثبات مي شود. فايده مهم نظريه يافتن مبنايي شرعي براي بسياري از بناهاي عقلايي نو پديد از جمله نظام حقوق مالکيت فکري است.