مقاله ديدگاه بيماران ايراني در مورد فرد تصميم گيرنده جايگزين: چه کسي بهتر تصميم ميگيرد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۹۰ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ديدگاه بيماران ايراني در مورد فرد تصميم گيرنده جايگزين: چه کسي بهتر تصميم ميگيرد؟
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرد تصميم گيرنده جايگزين
مقاله خودمختاري
مقاله اهليت
مقاله قيم
مقاله تمايلات بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي كميل
جناب آقای / سرکار خانم: ميلاني فر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصميم گيري توسط فرد جايگزين در بيماران فاقد اهليت بر اساس اصل اخلاقي «احترام به خودمختاري» بنا نهاده شده است. با افزايش خدمات سلامت پيشرفته نياز به تصميم گيري در مورد بيماران فاقد اهليت در ارايه اين خدمات بيش تر گرديده و معمولا تيم درماني بدون اطلاع از ترجيح بيمار از يكي از اعضا خانواده ميخواهند تا به جاي بيمار تصميم گيري كند. اين مطالعه جهت بررسي خواست و ترجيح بيماران در مورد فرد تصميم گيرنده جايگزين و عوامل موثر در اين ترجيح اجرا شد.
مطالعه از نوع بررسي مقطعي (cross sectional) بوده و نمونه ها به صورت تصادفي از مراجعين بالاي ۱۸ سال (۸۳ -۱۸ سال) به درمانگاه چشم بيمارستان فارابي تهران انتخاب شدند. پرسش نامه ها به صورت مصاحبه اي تكميل گرديد.
با ۲۰۰ نفر بيمار مصاحبه شد که در سنين ۸۳-۱۸ سال قرار داشتند ۵۲ درصد (۱۰۵ نفر) مرد و ۷۳ درصد (۷۷ نفر) متاهل بودند. همسر در ميان متاهلين تنها در ۵۱ درصد موارد به عنوان تصميم گيرنده جايگزين انتخاب شد. در ميان مجردان بيش ترين فرد جايگزين به عنوان تصميم گيرنده در پسران، پدر بود كه در ۳۶ درصد (۹ نفر) موارد انتخاب شد در حالي كه تنها ۵٫۶ درصد از دختران (۱ نفر) پدر را انتخاب كردند و بيش ترين فراواني انتخاب در دختران مجرد مربوط به انتخاب ديگران ۳۳٫۳ درصد (۶ نفر) بود.
اکثر بيماران (۹۳٫۵ درصد) تمايل داشتند در زمان بستري از آن ها در مورد فرد تصميم گيرنده جايگزين سوال شود.
يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه كساني كه اغلب به عنوان تصميم گيرنده جايگزين در تصميمات درماني بيمار مورد مشورت قرار مي گيرند، تفاوت قابل توجهي با كساني كه بيماران به عنوان فرد تصميم گيرنده جايگزين انتخاب ميكنند دارند. پيشنهاد مي شود انتخاب فرد تصميم گيرنده جايگزين به خود بيماران در زمان هوشياري شان سپرده شود.