مقاله ديدگاه دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني و بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکي تبريز درباره کارآموزي در عرصه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۴۳۸ تا ۴۵۰ منتشر شده است.
نام: ديدگاه دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني و بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکي تبريز درباره کارآموزي در عرصه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآموزي در عرصه
مقاله مديريت خدمات بهداشتي درماني
مقاله بهداشت خانواده
مقاله مطالعه كيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق تبريزي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني لادن
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه اي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: براي تحقق ويژگي هاي حرفه اي و کسب مهارت هاي مورد نياز، دانشجويان در عرصه هاي کارآموزي آموزش مي بينند. مطالعه حاضر با هدف شناسايي وضعيت کارآموزي در عرصه از ديدگاه دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني و بهداشت خانواده دانشکده بهداشت و تغذيه دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام شده است.
روش ها: اين مطالعه کيفي تجارب دانشجويان را در خصوص واحد کارآموزي در عرصه رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني و بهداشت خانواده در تير ماه ۱۳۸۷ مورد بررسي قرار داده و داده ها با استفاده از روش بحث گروهي متمرکز جمع آوري گرديد. در اين مطالعه سه بحث گروهي جداگانه انجام شد که در کل ۲۲ نفر در اين بحث ها حضور داشتند، تجزيه و تحليل داده ها به روش تحليل محتوا از نوع قراردادي انجام گرفت.
يافته ها: يافته هاي مطالعه بيانگر سه درون مايه برنامه ريزي درسي، آمادگي براي کسب دانش و مهارت، ارزيابي کارآموزي بود. در برنامه ريزي درسي دانشجويان به مسايل مرتبط با برنامه ريزي، طرح درس و منابع آموزش اشاره داشتند. در آمادگي به مسايلي از قبيل کلاس هاي توجيهي، هماهنگي دانشکده با عرصه، همکاري با کارکنان بهداشتي، آموزش در عرصه، انجام کار عملي و حضور مربي تاکيد مي نمودند. در ارزيابي کارآموزي نيز به مسايل آزمون پايان دوره، گزارش کار، حضور و غياب و رضايت مسوولين و کارکنان از دانشجويان اشاره داشتند.
نتيجه گيري: دانشجويان براي يادگيري مهارت هاي مورد نياز خود در کارآموزي در عرصه با مشکلاتي مواجه هستند و خواستار ارتقاي فرآيند آموزشي اين کارآموزي ها و بهره وري افزون تر از آن هستند. پيشنهاد مي گردد با ارايه برنامه درسي مدون و عملي، هماهنگي با محيط کارآموزي، اجراي شيوه هاي تدريس و ارزيابي مناسب موجب ارتقاي کيفيت آن گردند.