مقاله ديدگاه رانندگان تاکسي شهر تهران درباره رفتارهاي خطرناک رانندگي: يک پژوهش کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۳۹۱ تا ۴۰۱ منتشر شده است.
نام: ديدگاه رانندگان تاکسي شهر تهران درباره رفتارهاي خطرناک رانندگي: يک پژوهش کيفي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصادفات رانندگي
مقاله رفتارهاي خطرناک رانندگي
مقاله رانندگان تاکسي
مقاله بازاريابي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: رشيديان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتارهاي خطرناک رانندگي، يکي از عوامل موثر در بروز تصادفات رانندگي است که دومين علت منجر به مرگ و اولين علت سال هاي از دست رفته عمر در اثر مرگ زودرس و ناتواني در ايران به شمار مي رود. اين مطالعه کيفي با هدف شناخت ديدگاه ها و نظرات رانندگان تاکسي شهر تهران، به عنوان بزرگترين گروه رانندگان حرفه اي در اين شهر، در زمينه رفتارهاي خطرناک رانندگي طراحي و اجرا شده است تا از نتايج آن در طراحي محصولات و مداخلات اثربخش براي کاهش ميزان انجام اين رفتارها استفاده شود. اين بررسي با استفاده از روش بحث گروهي متمرکز و با حضور ۴۲ نفر از رانندگان تاکسي خطي شهر تهران انجام شد. تمامي بحث ها ضبط، دسته بندي و تحليل شد. نتايج مطالعه در پنج تم اصلي شامل نقش رانندگان تاکسي در وضعيت موجود رانندگي در تهران، دلايل انجام رفتارهاي خطرناک رانندگي از نظر رانندگان تاکسي، اقدامات پيشنهادي براي اصلاح اين رفتارها، مکان هاي مناسب براي انجام مداخلات پيشنهادي و بهترين کانال ها براي برقراري ارتباط با رانندگان تاکسي و ترغيب آنها براي اصلاح رفتارهاي خطرناک رانندگي، خلاصه شد. شرکت کنندگان در اين جلسات اعتقاد داشتند که با افزايش توجه و تمرکز در حين رانندگي، رانندگان رفتارهاي خطرناک کمتري انجام خواهند داد. اکثر آنان به نقش استفاده از پيام هاي ترغيب کننده براي افزايش توجه رانندگان تاکسي به رانندگي و يادآوري محتواي پيام ها از طريق نصب برچسب هاي حاوي پيام و کمک گرفتن از سرپرستان هر خط به عنوان رهبران فکري، اعتقاد داشتند. بر اساس نتايج اين مطالعه، استفاده از مداخلات رفتاري مبتني بر نظرات مخاطب، که بازاريابي اجتماعي نمونه اي از آنها به شمار مي رود، مي تواند در اصلاح رفتارهاي خطرناک رانندگي کاربرد داشته باشد.