مقاله ديدگاه هاي نو در مديريت سوانح جاده اي: محورهاي مواصلاتي استان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۵۰۵ تا ۵۳۴ منتشر شده است.
نام: ديدگاه هاي نو در مديريت سوانح جاده اي: محورهاي مواصلاتي استان قزوين
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت سوانح جاده اي Road accidents management
مقاله امنيت شبکه دسترسي Access network Safety
مقاله تصادفات جاده اي Road accidents
مقاله نقاط حادثه خيز Accident – prone points
مقاله سيستم اطلاعات تصادفات Accideat Information System
مقاله استان قزوين Qazvin Province

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني علي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يكي از خطراتي كه امروزه در سراسر جهان جان انسان ها را تهديد مي كند و موجب آسيب ها و خسارت هاي غيرقابل جبران مي شود، تصادفات جاده اي است. بررسي هاي به عمل آمده در زمينه فعاليت هاي ايمني در كشورهاي موفق جهان اين موضوع را روشن مي سازد كه مي توان با به كارگيري روش هاي علمي و اهميت دادن به موضوع ايمني در حمل و نقل جاده اي بخش قابل توجهي از اين سوانح جاده اي را كاهش داد.
مواد و روش ها: روش بررسي در اين پژوهش، تلفيقي از روش هاي توصيفي، تطبيقي و تحليلي است. در اين زمينه تعداد کل تصادفات واقع شده در محورهاي مواصلاتي استان قزوين از فروردين سال ۶۸۳۱ تا فروردين سال ۸۸۳۱ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته ها: با توجه به نرخ بالاي سوانح جاده اي و همچنين وسعت و پراکندگي محورهاي استان قزوين، با اجراي شيوه مديريتي جديد براي کاهش تصادفات و ارتقاء ايمني از طريق اتخاذ سياست تقسيم جاده ها به قطعه و زيرقطعه، گام هاي مؤثري در جهت بهبود سيستم ايمني شبكه راه هاي استان برداشته شد.
نتايج: نتايج در دو سطح سازماني و فراسازماني عبارت اند از:
۱- ارايه الگوي عملکردي بر مبناي قطعه و زيرقطعه به ساير نهادهاي درگير در سوانح جاده اي مانند اداره راه، امداد و نجات، بهداشت و درمان و غيره؛
۲- چيدمان صحيح نيروها در مکان ها و زمان هاي مساله دار و استفاده بهينه از امکانات موجود در سطح جاده ها به طوري که موجب حضور محسوس و موثر پليس شود؛
۳- اصلاح الگوي مصرف در منابع انساني و… که باعث افزايش بهره وري و ارتقاء راندمان مجموعه مورد نظر و همچنين تقويت روحيه پاسخگويي نيروها شود؛
۴- در نهايت مي توان به کاهش آمار تصادفات مرگبار و خسارت هاي ناشي از آن و کسب مقام اول پليس راه استان در طرح نوروزي ۸۸ اشاره نمود.