مقاله ديدگاه والدين درباره انجام درمان هاي دندانپزشکي تحت بيهوشي عمومي در كودكان ۱ تا ۳ ساله شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ديدگاه والدين درباره انجام درمان هاي دندانپزشکي تحت بيهوشي عمومي در كودكان ۱ تا ۳ ساله شهر اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي هوشي عمومي
مقاله درمان دندانپزشكي
مقاله ترس از دندانپزشکي
مقاله كودكان
مقاله ديدگاه والدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فر مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده ساماني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ملك افضلي اردكاني بهشته
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديدگاه والدين در مورد روش درمان کودک يکي از مهم ترين فاکتورهاي درمان مي باشد. هدف اين مطالعه تعيين ديدگاه والدين درباره انجام درمان دندانپزشکي تحت بيهوشي عمومي بود.
روش بررسي: شرکت کنندگان در اين مطالعه مقطعي توصيفي تحليلي، از ميان والدين کودکاني که تحت درمان دندانپزشکي تحت بي هوشي عمومي در بيمارستان هاي شهر اصفهان در سال ۸۷ قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. دو پرسشنامه شامل گزينه هايي در مورد ميزان رضايت والدين نسبت به درمان تحت بي هوشي عمومي و دلايل انجام درمان دندانپزشکي تحت بي هوشي عمومي طي مصاحبه اي حضوري تکميل گرديد. از آزمون كاي دو وCorrelation  براي سنجش آماري آن ها استفاده شد.
يافته ها: رضايت کلي بيش از ۸۰ درصد والدين از درمان بالاتر از حد متوسط بود. توصيه پزشک با بيش از ۷۰ درصد بيشترين عامل انتخاب اين روش درماني بود. بيش از ۴۵ درصد والدين عدم ترس کودک را عمده ترين مزيت اين درمان در مقايسه با درمان در مطب عنوان كردند، تجربه درد زياد و انتقال ترس از اطرافيان هم از علل اصلي ترس کودک از درمان داخل مطب، از نظر والدين بوده است.
نتيجه گيري: از آنجايي که در مطالعه حاضر ديدگاه اکثر والدين در مورد درمان هاي انجام شده تحت بي هوشي مثبت بود با آگاهي رساني کافي در سطح جامعه نسبت به وجود چنين گزينه درماني، مي توان شاهد بهبود وضعيت بهداشت دهان و دندان کودکان و بهبود عملكرد سيستم دهاني و دنداني آن ها بود.