مقاله ديدگاه و تجربيات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان در مورد ارزشيابي اساتيد در دروس نظري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ديدگاه و تجربيات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان در مورد ارزشيابي اساتيد در دروس نظري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله استاد
مقاله دانشجو
مقاله تحليل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثناگو اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: جويباري ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارزشيابي اساتيد به روشهاي مختلف انجام مي شود. يكي از اين روش ها كه امروزه كاربرد زيادي در دانشگاه هاي بزرگ دنيا دارد جويا شدن از نظر دانشجويان به عنوان تنها افرادي است كه تاثير كامل ياددهي را در دوره درسي تجربه مي كنند. هدف از اين مقاله ارايه ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان درباره ارزشيابي عملكرد اساتيد از طريق فرم هاي ارزشيابي موجود است.
روش كار: در اين مطالعه كيفي به روش فنومنولوژي، به منظور درك ديدگاه و تجربيات دانشجويان در خصوص ارزشيابي از استاد در دروس نظري، چهل دانشجوي پرستاري، مامايي، پزشكي و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان از نيم سال هاي تحصيلي مختلف در مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته انفرادي و بحث گروهي شركت نمودند. مصاحبه ها ضبط، خط به خط دست نويس و سپس مطابق روش «آناليز محتوا» مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها حاكي از آن است كه علي رغم تمايل دانشجويان به تداوم ارزشيابي از استاد، در تكميل فرم هاي ارزشيابي استاد اكراه دارند و به دلايل متعددي وضعيت جاري را مناسب نمي دانند. مضامين «تغيير، نسبي بودن، دانشجو به عنوان داور، زمان ناكارا، درهاي باز، سوالات كارا، سوالات ناكارا» بيانگر ديدگاه و تجربيات دانشجويان در ارزشيابي از استاد در دروس نظري با استفاده از فرم هاي جاري است. دانشجويان بر استفاده از نتايج ارزشيابي به منظور تشويق اساتيد و بهبود كيفي آموزش تاكيد نمودند.
نتيجه گيري: اساتيد عناصر اساسي در يادگيري دانشجو بوده و مي توانند بعنوان عناصر بازدارنده و تسهيل كننده يادگيري به شمار آيند. با ارزشيابي تدريس، مي توان تغييرات و اصلاحات را در برنامه هاي بعدي به اجرا درآورد. آنچه كه در اين ميان ضروري است اعمال مداخلاتي خلاقانه است، به نحوي كه بتواند رضايت خاطر دانشجويان را فراهم نمايد.