مقاله ديدگاه و عقايد مادران در مورد نقش تغذيه تکميلي كودكان زير ۲ سال در شهرستان دماوند: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ديدگاه و عقايد مادران در مورد نقش تغذيه تکميلي كودكان زير ۲ سال در شهرستان دماوند: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقيده
مقاله تغذيه تکميلي
مقاله مادران
مقاله بررسي کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاركيا ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي اميرآبادي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه پيرآغاج منيره
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقي تلما
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري هما
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تغذيه نامناسب از علل عمده بروز سوء تغذيه در کودک محسوب مي شود. اين بررسي به منظور شناخت عمق نظرات و باورهاي مادران در مورد نقش تغذيه تكميلي در سلامت تغذيه اي كودك زير ۲ سال انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كيفي داده ها از طريق انجام ۱۱ جلسه بحث گروهي با مادران داراي كودك زير ۲ سال در مناطق شهري و روستايي شهرستان دماوند در سال ۱۳۸۶ جمع آوري گرديد. هر جلسه بحث گروهي با حضور يك هماهنگ كننده، دو يادداشت بردار و ناظر برگزار شد. پس از پايان عمليات ميداني كليه يادداشت هاي جمع آوري شده بر اساس اهداف مطالعه كد گذاري شد، سپس زير گروه هاي هر هدف به دست آمد و مضامين اصلي مطالعه از بين آنها استخراج و گزارش گرديد.
يافته ها: در تحقيق حاضر شش مضمون کلي به دست آمد: ۱- مادران غذاي كمكي را غذايي مي دانستند كه ساده، سبك، نرم، رقيق و مخصوص كودك تهيه شود، ۲- سن شروع غذاي كمكي از ۶ ماهگي بود، ۳- غذاي كمكي بومي در منطقه دماوند وجود نداشت، ۴- براي كودك زير يك سال غذاي جداگانه تهيه مي شد، ۵- غذاي كمكي خانگي به دليل بهداشتي بودن به غذاي كمكي آماده ترجيح داشت و ۶- از يك سالگي به كودك غذاي سفره داده مي شد.
نتيجه گيري: با وجود آگاهي كافي اكثر مادران نسبت به فوايد تغذيه تكميلي به علت وجود موانعي ازجمله عوامل فرهنگي حاکم بر جامعه عملكرد نامناسبي داشتند. در اين راستا علاوه بر تجديد نظر در برنامه هاي آموزشي و دستورالعمل هاي فعلي، آموزش موثر و هدفمند به مادران و ساير مراقبين كودك به طور قوي توصيه مي شود.