مقاله ديدگاه کلامي حکيم سنايي در باب شرور در حديقه الحقيقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آينه معرفت از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ديدگاه کلامي حکيم سنايي در باب شرور در حديقه الحقيقه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شر
مقاله هستي
مقاله ديدگاه کلامي
مقاله حکيم سنايي
مقاله حديقه الحقيقه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متکلمان و حکماي اسلامي در باب شرور، منشا و علت وجود آن در عالم، اختلاف ديدگاه دارند. از ديدگاه اشاعره، خداوند خالق شر، اعم از طبيعي و اخلاقي است. معتزله عقيده دارند که ساحت خداوند از خلق شر مضر و ظالمانه مبرا، و شر عالم، نسبي است؛ خداوند در جهان آخرت، شر طبيعي را با دادن «عوض» جبران خواهد کرد؛ آنان شر اخلاقي را نيز نتيجه اختيار انسان مي دانند. فلاسفه اسلامي، خير را امر ذاتي و کثير و شر را امر عدمي، نسبي، عارضي و ناشي از کران مندي عالم ماده مي دانند. حکيم سنايي ديدگاهي همانند فلاسفه اسلامي و معتزله دارد. او خداوند را خير محض و نظام آفرينش را نظام احسن مي داند. از ديدگاه کلامي او، شر مطلق و حقيقي وجود ندارد بلکه شر، امر عدمي، نسبي و عاريتي است؛ لذا پديده هاي عالم ذاتا شر نيستند بلکه انسان ناآگاهانه و خودخواهانه، برخي از پديده ها را شر و برخي ديگر را خير مي پندارد. شر اخلاقي نيز منبعث از اختيار و رفتار انسان است. همچنين دنيا، سراي ابتلاست و وجود شر قليل در آن براي آزموده شدن انسان و دست يافتن او به خير برتر (کمال) ضروري است.