مقاله ديرينه شناسي و تبار شناسي فوکو به عنوان روشي در مقابل روشهاي تاريخي متداول در علوم اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: ديرينه شناسي و تبار شناسي فوکو به عنوان روشي در مقابل روشهاي تاريخي متداول در علوم اجتماعي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديرينه شناسي
مقاله تبار شناسي
مقاله روش تاريخي
مقاله معرفت انساني
مقاله گفتمان
مقاله روش حفاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقااحمدي قربانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مقاله حاضر بررسي تلاش دانشمندان علوم اجتماعي در تحليل جايگاه تاريخ به منظور رشد و توسعه علم و تامين اعتبار علوم اجتماعي از نظر تاريخي است. براي دست يابي به اين هدف ابتدا با ارزيابي شباهت ها و تفاوتهاي علوم اجتماعي با علوم طبيعي، ضرورت پرداختن به روشهاي سنتي – تاريخي مطرح گرديد. در درون اين رويكرد، وسوسه وضوح، ثبات و نظم مورد تدقيق قرار گرفته و روشن گرديد كه روش سنتي – تاريخي قادر به كشف روابط بين ماده و ذات پديده نيست. از سوي ديگر ديرينه شناسي دانش و تبار شناسي به عنوان يك روش تحليلي که بر گسست، عدم تداوم و فقدان وحدت تاكيد دارد ازديدگاه فوکو بررسي گرديد. براي دست يابي به اين اهداف در تحقيق حاضر از منابع موجود به روش كتابخانه اي و با تكنيك فيش برداري اطلاعات لازم گردآوري و آنگاه مورد تحليل قرار گرفته و يافته هاي حاصل از تحقيق حاضر نشان مي دهد كه با توجه به پيچيدگي هاي تاريخ، روشهاي تاريخي موجود قادر به درك ماهيت پديده ها نخواهد بود. از همين رو استفاده از روش ديرينه شناسي و تبار شناسي مي تواند علي رغم محدوديت هاي بسياري كه دارد، زمينه رشد و ترقي «روش» مناسب را فراهم آورد. نتيجه حاصل از تحقيق حاضر نشان مي دهد در عين حال ديرينه شناسي و تبارشناسي به دليل پيچيدگي و ابهامات زيادي كه دارد مي بايست مورد تجديد نظر و ارزيابي مجدد قرار بگيرند، لازم است که محققين براي بهره گيري از نکات مثبت آن دست به اقدامات مناسب بزنند و شيوه هاي ترکيبي مناسبتري را اتخاذ نمايند.