مقاله ديناميك گسيختگي در زمين لرزه بم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: ديناميك گسيختگي در زمين لرزه بم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديناميك گسيختگي
مقاله زمين لرزه بم
مقاله جبهه گسيختگي
مقاله ناهمگني تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: قيطانچي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين نوشتار، بررسي ديناميك گسيختگي چشمه زمين لرزه بم است. در دو مدل ديناميكي ارایه شده، ناهمگني هاي تنش به صورت تكه هاي پايدار و سدهاي جنبشي مدل شده اند و نتايج با سرعت جابه جايي زمين در ميدان نزديك ثبت و در ايستگاه شتاب نگاري بم آورده شده اند. در مدل اول، گسيختگي از يك تكه پايدار ضعيف شروع شده و پس از چيره شدن بر مقاومت يك سد جنبشي و شكستن آن در سطح گسل منتشر مي شود. در مدل دوم، افزون بر اين دو ناهمگني، يك تكه پايدار ديگر در بخش جنوبي گسل در نظر گرفته شده است. از شكستن سد جنبشي، دو جبهه گسيختگي به وجود مي آيد، كه يكي سريع تر از ديگري و در رژيم سرعتي اينترسونيك منتشر مي شود. مهم ترين موج شكست ناشي از انتشار جبهه گسيختگي در رژيم ساب رايلي با سرعت ۰٫۷۴ سرعت امواج برشي است. هر دو مدل با موفقيت جنبش زمين را بازسازي مي كنند اما مدل دوم همخواني بهتري با نگاشت ثبت شده در ايستگاه بم دارد.